Privacybeleid

PRIVACYBELEID & VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De volgende informatie betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Voorbeeld: uw voornaam, achternaam, e-mailadres en IP-adres.

Gegevensverzameling vindt plaats wanneer:

 • u bladert door de pagina's van de site. Wanneer een link u naar een andere site, portaal, applicatie, online applicatie of sociaal netwerk brengt, dient u de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van deze andere sites of diensten te raadplegen;
 • je contact met ons opneemt (via telefoon, e-mail, social media);
 • u vermeldt ons op sociale media.

Uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met:

Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( AVG).

1. Rechtsgrondslagen en doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om:

 • u informeren ;
 • beantwoord uw vragen;
 • uw bestellingen verwerken.

  Er worden ook gegevens verzameld en verwerkt:

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren;
  • om u in uw taal te antwoorden.

   2. Verwerkte gegevens

   Persoonlijke gegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in de volgende situaties:

   SITUATIES

   DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES ET TRAITÉES

   U bezoekt een of meer pagina's van de site.

   IP adres.

   U neemt contact met ons op via een elektronisch formulier of per e-mail.

   Naam, voornaam en e-mailadres die u invoert. Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en messaging. Metadata al dan niet gerelateerd aan uw e-mail.

   U neemt contact met ons op of vermeldt ons op social media.

   Jij bestelt

   Klantkennis en de statistieken en prestaties van onze site


   Uw profielinformatie op sociale media, gebaseerd op uw privacy-instellingen op diezelfde sociale media .

   De gegevens die u aanbelangen hebben wij nodig voor het beheer van uw bestellingen en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld leveringen, facturen, boekhouding), beheer van klantaccounts, bewaking van klantrelaties zoals fulfilment tevredenheidsonderzoeken, klachtenbeheer en dienst na verkoop. , de selectie van klanten om onderzoeken, enquêtes en producttests uit te voeren, enz.

   We kunnen gegevens gebruiken om onze klanten beter te begrijpen of voor statistische doeleinden om onze siteactiviteit te analyseren en de diensten die we leveren te verbeteren. We kunnen kijkersmetingen uitvoeren, we meten bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan de site, evenals de activiteit van bezoekers op de site en hun frequentie van terugkeer.

   Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden ook automatisch verzameld zonder een link te leggen met uw IP-adres, waardoor uw anonimiteit wordt gerespecteerd. Ze worden gebruikt om statistieken op te stellen en de inhoud van de site te verbeteren:

   • Taalkeuze;
   • gebruikte zoekmachine;
   • gebruikte trefwoorden;
   • site waardoor u bent aangekomen;
   • bekeken pagina's;
   • consulttijd per pagina;
   • lijst met gedownloade bestanden;
   • datum en tijd van toegang;
   • gebruikte browser;
   • platform en / of besturingssysteem geïnstalleerd op uw computer.

    3. Duur van conservering

    De gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen deze persoonsgegevens langer worden bewaard.

    4. Gebruik van cookies

    Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

    5. Beveiliging

    De Site garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonlijke gegevens. Ze zijn in het bijzonder beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

    Hiervoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we om veiligheidsredenen niet op deze pagina bespreken.

    Wees u er echter van bewust dat vanuit fysiek, technisch en organisatorisch oogpunt gepaste maatregelen worden genomen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de risico's.

    6. Recht op toegang, rectificatie, beperking, verzet en wissing

    U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken: inzage, rectificatie, verzet en verwijdering.
    Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen verwerkt. Indien het complex is of onze dienstverlening wordt geconfronteerd met een groot aantal verzoeken, dan wordt deze termijn verlengd met 60 dagen.
    Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail of brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, vergezeld van een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.

    Via e-mail :

    hello@sweel.com

    Per post :

    Reclamaties van functionaris voor gegevensbescherming

    Als u van mening bent dat de Site uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

    Autorité de protection des données
    Rue de la Presse 35
    1000 Brussel

    E-mail: contact@apd-gba.be

    7. Contact

    Neem voor elk verzoek om informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid contact op met onze manager: gdpr@sweel.com.

    x