Terugbetalingsbeleid

In overeenstemming met de artikelen 47 tot 53 van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (CDE), heeft de koper het recht om SWEEL SRL, op het e-mailadres hello@sweel.com, ervan in kennis te stellen dat hij afstand doet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de artikelen. Hiervoor kan de consument gebruik maken van het herroepingsformulier.

De goederen dienen op kosten van de koper binnen hetzelfde tijdsbestek, onbeschadigd, vergezeld van een (kopie) van de factuur / afleverbon te worden geretourneerd aan:

SWEEL SRL - Avenue Jean-Francois Debecker 107 - 1200 Bruxelles

Onder voorbehoud van naleving van de bovenstaande bepalingen, zal SWEEL SRL de bestelde artikelen terugbetalen voor het bedrag dat op het bestelformulier wordt vermeld, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen (SWEEL SRL kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden, of totdat de consument heeft betaald). voorzien van bewijs van verzending van de goederen, de gekozen datum is die van de eerste van deze feiten) volgend op de datum waarop hij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de consument om zich terug te trekken in overeenstemming met artikel 49 van boek VI 'Marktpraktijken en consumentenbescherming' van het CDE.

Er kan geen restitutie plaatsvinden als de artikelen niet perfect intact zijn.

x